Erfopvolging: hoe vraag ik zelf een attest van erfopvolging op?

Wat is een attest van erfopvolging?

Een akte of attest van erfopvolging is een document dat de wettelijke erfgenamen vermeldt en nodig is voor de deblokkering van een bankrekening van een overledene wanneer er geen huwelijkscontract, testament of schenking onder levenden voor handen is.

Waarvoor heb ik een attest of akte van erfopvolging nodig?

Bij een overlijden is het niet meteen duidelijk wie de rechtsopvolgers zijn van de bankrekening of kluis van de titularis. Deblokkering kan op vertoon van een attest van erfopvolging opgemaakt door de notaris of afgeleverd door de ontvanger van een kantoor Rechtszekerheid. Je kan het attest van erfopvolging gratis verkrijgen via de federale overheidsdienst Financiën (MyMinFin). Je hebt hiervoor je identiteitskaart nodig, de officiële naam van alle erfgenamen en het rijksregisternummer van de overledene.

Voor digitale aanvragen duurt de aanvraagperiode gemiddeld een viertal weken. Je ontvangt een bericht van MyMinFin via mail wanneer het attest van erfopvolging beschikbaar is of je kan via de app zelf checken en controleren of het attest werd opgestuurd. Verstuurde je het invulformulier op met de post? Dan wacht je zo’n zes weken op het attest.

Wel een huwelijkscontract, testament of schenking onder levenden

  • Het is wettelijk verplicht een attest van erfopvolging te laten opmaken door een notaris in de volgende gevallen:
  • De overledene was gehuwd met een huwelijkscontract
  • De overledene heeft een akte ‘schenking tussen echtgenoten’ laten opmaken bij een notaris
  • De overledene heeft een eigenhandig of een notarieel testament nagelaten
  • De overledene heeft ‘handelingsonbekwame’ erfgenamen zoals bijvoorbeeld minderjarigen

Bij de notaris betaal je registratierechten, rechten op geschriften, erelonen en aktekosten van de notaris.

Meer informatie vind je terug via vlaanderen.be.

Delen

Meer artikels

Interview Mag’Gezien
Uitvaartzorg van der Aa verscheen in december 2022 in Mag'Gezien. Een magazine voor en door ondernemers.