Nuttige info

Hier vind je een antwoord op enkele veelgestelde vragen. Je kan ons altijd contacteren voor meer informatie. We staan je graag bij.

Bel eerst een arts om het overlijden officieel vast te laten stellen. Contacteer daarna de naaste familie om ter plaatse afscheid te nemen. Contacteer nadien een begrafenisondernemer om je dierbare over te brengen naar het funerarium.

Een concessie is een huurcontract voor een stukje grond op de begraafplaats of een stukje muur in het columbarium. De kosten hangen af van de duur en de ruimte die nodig is. Een concessie is niet verplicht.
De familie en erfgenamen regelen en betalen de begrafenis. De gemeente zal een minimale begrafenis verzorgen als er geen familie of erfgenamen zijn of als deze hiervoor onvoldoende middelen hebben.
De opbaring, de overbrenging, de plechtigheid in de kerk, het crematorium of de aula, de crematie, de gemeente, het drukwerk, de bloemen, de kist, de rouwmaaltijd…
De prijs van een begrafenis of een crematie is afhankelijk van enkele factoren. Een begrafenis is trouwens niet altijd duurder dan een crematie. Alles hangt gewoon af van jouw specifieke wensen.

Dat kan. Meer informatie vind je via onze pagina Voorafregeling.

Met een laatste wilsbeschikking kan u zelf bepalen wat er gebeurt met uw lichaam na overlijden. Dit document kan u opvragen bij de Dienst Burgerzaken in uw gemeente. In de laatste wilsbeschikking kunt u aangeven of u kiest voor een begrafenis of een crematie en volgens welke levensbeschouwing de eventuele uitvaartplechtigheid moet worden gehouden. U beslist in welke gemeente uw laatste rustplaats zal zijn en of u een uitvaartcontract hebt. Bij elk overlijden gaat de gemeente na of de overledene een laatste wilsbeschikking heeft laten registreren.
In ons land is elke kist geschikt voor crematie. Zo voldoet elke kist aan alle milieueisen.
Dat kan. Elke gemeente stelt hiervoor zijn eigen voorwaarden.
Neen, dat mag niet. Bij een repatriëring moet je daarom altijd een nieuwe kist kopen.
Dat mag na een aanvraag tot thuisbewaring op de gemeente.
Als je de behoefte voelt om thuis afscheid te nemen van een dierbare wordt de overledene met uiterste zorg gekleed en opgemaakt volgens jouw wensen.
Tekeningen, brieven of dierbare voorwerpen mogen mee in de kist als ze voldoen aan de milieuwetgeving. Objecten uit kunststof zijn bijvoorbeeld niet toegestaan.

Wanneer iemand overlijdt, heeft u in bepaalde gevallen recht op een aantal betaalde verlofdagen. Dit verschilt naargelang de band die u met de overledene heeft en wat uw werkomstandigheden zijn. Over het algemeen zijn er wel een aantal wettelijke bepalingen.

  • U heeft recht op 1 verlofdag op de dag van de uitvaart zelf bij het overlijden van een niet-inwonende bloedverwant (broer, zus, grootvader of -moeder, schoonzus of -broer, schoonvader of -moeder, schoonzoon of -dochter, kleinkind).
  • U heeft recht op 2 verlofdagen die u vrij kan kiezen bij het overlijden van een inwonende bloedverwant (broer, zus, grootvader of -moeder, schoonzus of -broer, schoonvader of -moeder, schoonzoon of -dochter, kleinkind).
  • U heeft recht op 3 verlofdagen die u vrij kan kiezen tijdens de periode die begint met de dag van overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis. Bij overlijden van de ouders (vader, moeder, tweede echtgeno(o)t(e) van vader of moeder), schoonvader of –moeder.
  • U heeft reecht op 10 verlofdagen in totaal bij het overlijden van de echtgeno(o)t(e), een kind of de samenwonende partner. Dit zijn enerzijds de 3 dagen klein verlet die u dient op te nemen vanaf de dag van overlijden tot en met de dag van de begrafenis. Anderzijds heeft u recht op 7 bijkomende dagen klein verlet die u dient op te nemen binnen het jaar na het overlijden.
  • Indien u overheidspersoneel bent, heeft u recht op 4 dagen.