Condoleer bij een dierbare

Blijf mooie herinneringen koesteren. Wij bieden je de mogelijkheid om je rouwbetuiging online over te maken aan de familie en de eventuele rouwbrief te raadplegen.

° 14-01-1952 te Hasselt
06-12-2023 te Hasselt